Hamnföreskrifter

Uppdaterat: 2020-08-09

 • Båtägare skall uppträda och verka för god säkerhet, gott sjömanskap samt visa hänsyn till egendom, personer och miljö.
 • Ankring är förbjuden inom marinans område.
 • Förtöjning skall ske som beskrivet under förtöjningstips och ryckdämpare ska alltid användas.
 • Varken svart- eller gråvatten får släppas ut i vattnet. Det är inom marinan förbjudet att använda båttoalett utan septiktank.
 • Marinans vattenkranar är till för påfyllning av färskvatten i båt och rimlig båttvätt.
 • Endast jordade uttag får anslutas till marinans eluttag. Båtägaren ser till att de inte ligger i vatten, i kläm eller över bryggan.
 • Man får inte ha igång värmefläkt eller element på i en vinteruppställd båt när den när man inte är där.
 • Ingen el får vara ansluten till båtarna när lokalen är obevakad
 • Parkering får ske inom området men inte så att det hindrar framkomlighet för andra.
 • Koden till grinden får inte lånas ut till utomstående.
 • Olje- eller bränslespill får inte förekomma i vatten eller på land.
 • Marinans sopbehållare är endast till för normalt hushållsavfall. Båtägaren ansvarar själv för att övrigt avfall bortforslas från området.
 • Visa aktsamhet vid bruk av marinans anläggningar och utrustning. Bidra till att hamnområdet hålls rent och i ordning.
 • Båtägaren är skyldig att alltid hålla sin båt försäkrad
 • Det är förbjudet att blästra och sprutlackera inom området.
 • Vaggor, kärror, stöttor, master och bommar ska märkas med ägarens namn och båtmodell och placeras på anvisad plats.
 • Om skada upptäcks på båtar, bryggor eller bommar rapportera detta skyndsamt till oss på telefon eller e-post

Viktiga datum

 • Uppsägning av bryggplats ska ske skriftligt (info@portsidemarina.se) senast 31/12.
 • Uppsägning av vinterförvaring ska ske skriftligt (info@portsidemarina.se) senast 1/7.
 • Nyttjande av bryggplats gäller från 1/4 – 15/10.
 • Förtöjningstampar ska tas bort från y-bommar och bryggor senast 15/10.
 • Sista dag för sjösättning är sista söndagen innan 15/6.
 • Sista dag för upptagning är sista söndagen innan 15/10