Kameraövervakning

”Jag åker och tittat till båten” är ett vanligt uttryck som vi hoppas kunna underlätta för er som är kunder hos oss.

Eftersom vi nu har fiber till varvet öppnar sig nya möjligheter för vad vi kan hitta på och efter lite jobb under vintern har vi nu satt upp den första övervakningskameran.

Kameran sitter på sydöstra hörnet och ser de flesta båtar på framsidan och gaveln vid till mastskjulet. Tanken är att den kommer patrullera området under natten och ta bilder på området under dagen.

En webbsida kommer skapas för att ni på ett bekvämt sätt skall kunna titta till er båt utan att behöva köra till Studseröd varje gång. För båten kräver ju tillsyn oavsett om den står på land eller ligger i sjön.
Sidan kommer vara skyddad med lösenord och nås under menyn vinterförvaring eller så når ni den här.

Vi kommer testa under vintern för att se om lösningen fungerar som den ska och om det blir en efterfrågad tjänst kommer vi kanske bygga ut med fler kameror.

Skicka ett mail om ni vill prova, kostnadsfritt, så får ni ett login när det börjar bli klart.

Ny sjösättningskaj klar!

Under vintern har vi fortsatt renoveringen av bryggan vid upptagningsplatsen som hade gjort sitt efter över 25år.
Det blev nu en ny kant av stålspont med träpanel på utsidan och betongkant överst som bryggdäck.
Detta gör att det blir något djupare längs hela bryggan och lättare att lägga till.

Som en följd av detta har har ett landmärke försvunnit, när den gamla derrick-kranen fått gå i pension. 😦

Detta bildspel kräver JavaScript.

Spolplatta och reningsverk på plats!

Spolplattan (7x14m) var klar till höstens upptagningar och vi fick god användning för vårt reningsverk från ENWA. Många har frågat hur det fungerar och jag tänkte skriva några rader om det.

Reningen hanteras i flera steg för bästa resultat. Det största skräpet fastnar redan i rännan i mitten av plattan. Vattnet rinner sedan vidare till en trekammarbrunn i marken där grova partiklar separeras. Därefter pumpas vattnet upp i reningsverket där det filtreras genom tre bassänger och sedan genom sex olika filter för att slutligen passera ett filter med aktivt kol på vägen ut i sjön.

Resultatet blir rent vatten efter att vi tvättat din båt och resterna från reningsverket hämtas som miljöfarligt avfall för att hanteras enligt havsmyndighetens riktlinjer.

Detta medför givetvis en ökad kostnad för oss, därför införde vi en miljöavgift för alla som lyfter hos oss på 65 kr/m för att täcka de löpande driftskostnaderna för reningsverket.

Detta bildspel kräver JavaScript.